Partners & Certificering

We bezitten een VDAB-mandaat voor loopbaanbegeleiding via overheidssubsidies. Hierdoor betaald de overheid 510 euro per 4 uur begeleiding. Je betaald zelf dus slechts 10 euro per uur.

Onze andere opleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden betaald met opleidingscheques.

Daarnaast bezitten we ook een mandaat voor de KMO-portefeuille. De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun kunnen krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Tenslotte behaalden we ook de kwaliteitsopstap van het ESF. Dit is het Europees Sociaal Fonds. Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Ze zetten vernieuwende projecten op om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

De VDAB en Federgon hebben een certificeringsorgaan voor de outplacementsector opgericht: CERTO.

Door het Certo-label kunnen de outplacementbureaus een kwaliteitsgarantie geven van hun diensten aan de betrokken bedrijven en werknemers. Zo reguleert de sector zichzelf.

Dit heeft voordelen voor zowel:

  • het outplacementbureau: bureaus die het certificaat behalen kunnen zich onderscheiden van kantoren die het niet hebben behaald. Het is een extra troef naar de werkgevers toe
  • de werkgevers: het certificaat kan gebruikt worden als selectie- en gunningscriterium, om te beslissen aan welk bureau de outplacementbegeleiding wordt toevertrouwd. Het certificaat is een basisgarantie voor de kwaliteit van de dienstverlening
  • de werknemers in begeleiding: zij hebben de basisgarantie dat zij een kwaliteitsvolle begeleiding krijgen, en dat de kandidaten die al werden begeleid tevreden zijn over de verleende diensten.

Elk outplacementbureau kan zich vrijwillig inschrijven om het certificaat te behalen. Het certificaat wordt toegekend op het niveau van het outplacementkantoor, op basis van volgende criteria:

  • het onderschrijven van de gedragscode
  • de bereidheid om de begeleiding te registreren in het cliëntvolgsysteem (CVS) van de VDAB
  • de evaluatie van de beroepskennis van de outplacementconsulenten. De outplacementconsulenten die minder dan 3 jaar in dienst zijn moeten hiervoor een bekwaamheidstest afleggen
  • de bereidheid om mee te werken aan een tevredenheidsmeting bij de begeleide kandidaten en bij de werkgevers
  • de medewerking aan de klachtenprocedure

Kwaliteit waarborgen is een permanente zorg en impliceert niet aflatende inspanningen. Het certificeringsorgaan kan dan ook beslissen het certificaat in te trekken als het bureau niet langer beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen.

Partners

kmo-portefeuille
werk.be
rva
cvdab
certo
federgon
esf