Info voor werknemers

Definitie van het concept outplacement

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen verstrekt door een dienstverlener, het outplacementbureau, individueel of in groep, voor de rekening van een werkgever, om een ontslagen werknemer de mogelijkheid te bieden zelf zo snel mogelijk opnieuw werk te vinden bij een nieuwe werkgever of een beroepsactiviteit als zelfstandige op te starten.

Bij Switch

Je werk verliezen komt héél hard aan. Het maakt niet uit hoe lang je ergens gewerkt hebt, want je job is een deel van je leven. Je collega’s, je werkomgeving, je gewone levensritme… alles verandert op het moment dat je je job verliest. Je valt in een zwart gat, en het eerste wat door je hoofd schiet, is: wat nu gedaan?

Bij Switch Outplacement helpen wij ontslagen werknemers met de verwerking van dit proces en zetten we ze op weg naar een nieuwe professionele uitdaging, een nieuw doordacht begin. Dit doen we door middel van een uitgebalanceerde begeleiding op maat, rekening houdend met alle deelaspecten van het sollicitatieproces.

Wij hebben ALLE expertise in huis en kunnen jou van A tot Z begeleiden in het ganse proces.

Onze professionele outplacementconsulenten werden zeer grondig opgeleid waardoor ze een uitgebreide waaier aan testmethodieken uit loopbaanbegeleiding, job coaching, assessment en human resources beheersen. Daarnaast hebben ze een grondige kennis van de wetgeving met betrekking tot werkloosheid en hertewerkstellingsmaatregelen. Bovendien kan Switch op de ondersteuning rekenen van een juridische dienst, adviseurs en een studiedienst voor complexe materies.

Switch heeft een uitgebreid kantorennetwerk, verdeeld over het ganse land.

Onze kwaliteitsgarantie staat buiten kijf. Als vereniging met Sociaal oogmerk streven wij hoofdzakelijk naar de tevredenheid van onze klanten. Winst wordt opnieuw geïnvesteerd in sociale projecten, zoals bepaald volgens onze statuten.

Geef je voorkeur aan

Tot op heden is het de werkgever die beslist bij welk outplacementkantoor je begeleiding moet volgen. Je kan echter steeds je voorkeur voor een welbepaald kantoor aangeven. Uiteraard is de werkgever niet verplicht om hierop in te gaan, maar vaak kan men tot een consensus komen. Heb je hulp nodig met de praktische aanpak, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag verder

Het verloop van de stappen na ontslag

 1. Je bent ontslagen
 2. Schrijf je in bij VDAB:
  • Bij een te presteren opzeggingstermijn: Na je allerlaatste werkdag binnen de 8 kalenderdagen
  • Je ontvangt een verbrekingsvergoeding : Binnen 4 weken na ingang van uw verbrekingstermijn
 3. Ga langs bij jouw vakbond of de regionale Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en vraag raad over jouw rechten en plichten.
 4. Ga na of je recht hebt op het outplacementbegeleiding.
 5. Indien je recht hebt op outplacementbegeleiding, maak je de werkgever duidelijk welk kantoor je voorkeur geniet.
 6. Aanvang outplacement begeleiding na afspraak met één van onze consulenten.

Wanneer heb je recht op outplacement

Wie heeft recht op outplacement?

Naast de mogelijkheid dat je werkgever je vrijwillig een begeleiding aanbiedt, is de werkgever in drie omstandigheden verplicht outplacement te voorzien:

 • Je hebt recht op een opzeggingsperiode of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken
 • Je bent 45 jaar of ouder, en werkte minstens 1 jaar ononderbroken bij dezelfde werkgever
 • Je werd ontslagen in het kader van een herstructurering of collectief ontslag

Wie heeft geen automatisch recht op outplacement

 • Ontslag om dringende redenen
 • Ontslag om medische overmacht
 • Minder dan halftijds tewerkgesteld
 • Werknemers die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt

Tot op heden is het de werkgever die beslist bij welk outplacementkantoor je begeleiding moet volgen. Je kan echter steeds je voorkeur voor een welbepaald kantoor aangeven. Uiteraard is de werkgever niet verplicht om hierop in te gaan, maar vaak kan men tot een consensus komen. Heb je hulp nodig met de praktische aanpak, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag verder.

Inhoud van een outplacement traject

Outplacementbegeleiding kan individueel, collectief of gecombineerd georganiseerd worden. Wij opteren voor een gecombineerde begeleiding op maat. Dit wil zeggen dat de sessies zowel collectief als individueel worden georganiseerd en het traject aan de noden van het individu worden aangepast. We trekken maximaal tijd uit om de cliënt zijn/haar ambities en waardebeleving in kaart te brengen en staan klaar als klankbord om deze moeilijke periode te overbruggen.

Verwerkingsproces_Switch

Hoe verloopt een traject?

Na een grondig intakeonderzoek stellen we samen een traject op. Dat resulteert in een aanpak op maat. De consulenten willen je bewust maken van jouw capaciteiten, jouw wensen, jouw doelstellingen en jouw mogelijkheden. Daarnaast kan je kiezen tussen een groot aantal workshops om jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Everyone is a genius.
But if you judge a fish by its ability to climb a tree, It will live its whole life believing it is stupid.

– Albert Einstein

 Informatiesessie

 • Collectief : duur 2 uur
 • Inhoud:
  • Kennismaking
  • Inkijk op het traject
  • Praktische afspraken
  • Administratie

 Intakegesprek

 • Individueel inleidend gesprek van 2 uur
 • Inhoud:
  • Uitgebreid gesprek om je huidige situatie te schetsen
  • Eventueel in combinatie met enkele basistesten uit loopbaanbegeleiding

 Persoonlijke begeleiding in het transitieproces

 • Opmaak van de individuele balans 6 uur
 • Inhoud:
  • Verwerkingsproces en voorbereiding op veranderingstraject
  • Persoonlijke analyse in kaart brengen van jouw kwaliteiten, beperkingen, wensen, waarden,…
  • Coaching naar persoonlijke noden = maatwerk
  • Opmaken van een realistisch haalbaar begeleidingstraject

Collectieve workshops

 • BASISPAKKET : 35 uur (5 dagen) Groepssessies
  • Rechten en plichten: 3 ½ uur (½ dag)
  • De arbeidsmarkt en sollicitatietraining : 31 ½ uur (4 ½ dag)
 • KEUZEPAKKET: 13 uur (2 dagen) Groepssessies of individueel
  • Doelgroepen en de arbeidsmarkt: 7 uur (1 dag)
  • Basis computerkennis voor testen bij sollicitaties ( 1 dag)
  • Voorbereiding op assessment algemeen: 7 uur (1 dag)
  • Informatiebeheer op het internet (1/2 dag)
  • Opleidingen vinden en kiezen: 3 ½ uur (1/2)
  • Info over zelfstandig ondernemen : 7 uur (1 dag)
  • Basis computer: 7 uur ( 1 dag)
  • Sociale media: 3 ½ uur (½ dag)
  • Basiskennis Nederlands voor anderstaligen
  • Info 50 + en solliciteren
  • Typologie