Info voor werkgevers

Outplacement bij ontslag van een werknemer

Het stopzetten van de samenwerking tussen u en uw medewerker is geen makkelijke opdracht. Hier komt héél wat bij kijken. Enerzijds moet de wetgeving nageleefd worden en anderzijds is er het emotionele aspect.

Een medewerker meedelen dat zijn arbeidsovereenkomst zal beëindigd worden is niet eenvoudig. Wij kunnen u bijstaan tijdens de voorbereidingen, zodanig dat u weet aan welke reacties u zich zou kunnen verwachten en hoe u hiermee het beste zou omgaan.

Wat betreft de administratieve verplichtingen aangaande outplacement staan wij ook graag ter uwer beschikking.

Wij kunnen u en uw medewerker met andere woorden doorheen het volledige proces begeleiden. Bovendien zorgen wij ervoor dat uw werknemer de nodige ondersteuning en begeleiding krijgt.

Begeleiding en advies

Het is mogelijk dat wij tijdens de mondelinge ontslaghandeling aanwezig zijn, daar wij uit ervaring weten dat dit voor mensen vaak hard aankomt. We kunnen hen dan onmiddellijk de nodige psychologische ondersteuning bieden en hen eerstdaags contacteren aangaande de outplacementbegeleiding. Kort op de bal spelen is volgens onze visie zeer noodzakelijk in dergelijke situaties.

Wij zullen uw medewerker eerstdaags uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek willen wij hem of haar beter leren kennen zodanig dat wij al zijn of haar noden in kaart kunnen brengen. Dit gebeurt altijd individueel om de privacy te garanderen. Op basis van de verkregen informatie stippelen wij een duidelijk en doelbewust traject uit, zodat de begeleiding écht op maat van uw medewerker ontworpen kan worden.

Het basispakket voor outplacementbegeleiding bestaat uit cursussen aangaande rechten en plichten, sollicitatietraining en tewerkstellingsmaatregelen. Deze onderwerpen werden bij wet vastgelegd.

De sollicitatietraining is één van de belangrijkste aspecten. Via deze weg leren we de ontslagen werknemers systematisch aan waar ze vacatures kunnen vinden, hoe ze een CV en motivatiebrief moeten opmaken, hoe ze op een zo efficiënt mogelijke wijze sollicitatiegesprekken en onderhandelingen moeten voeren, etc.

Naast het basispakket bieden wij ook tal van cursussen aan waaruit de betrokkenen kunnen kiezen, afhankelijk van hun noden en de weg die zij wensen in te slaan.

Een greep uit ons keuzepakket:

 • Doelgroepen en de arbeidsmarkt
 • Basis computerkennis
 • Assertiviteitstraining
 • Voorbereiding op assessment algemeen
 • Informatiebeheer op het internet
 • Opleidingen vinden en kiezen
 • Info over zelfstandig ondernemen
 • Basis computer
 • Sociale media
 • Basiskennis Nederlands voor anderstaligen
 • Info 50 + en solliciteren
 • Typologie

De cursussen bestaan uit theoretische delen die doorspekt worden met workshops en oefeningen. Op die manier kan de persoon in kwestie op een interactieve manier de nodige kennis vergaren en deze ook omzetten in de praktijk.

Nazorg

Het is voor ons belangrijk om te weten wat er met onze cliënten gebeurt. Daarom blijven wij beschikbaar voor vragen en opvolging ook nadat men een nieuwe dienstbetrekking gevonden heeft of een zelfstandige activiteit heeft opgestart.

Kwaliteit van onze diensten

Wij beschikken over heel wat expertise om al deze zaken tot een goed einde te brengen.

Aangezien wij een kwaliteitsvolle begeleiding hoog in het vaandel dragen, wensen wij nog mee te delen dat wij gecertificeerd zijn door Certo.

Certo is een samenwerkingsverband tussen VDAB en Federgon. Het Certo-label is een kwaliteitsgarantie voor outplacementbureaus. Hierover kan u meer info vinden in het tabblad “Certificering Certo”

 Uw voordelen

Naast de administratieve hulp die wij u bieden zijn er ook nog andere voordelen:

 • De kosten voor outplacementbegeleiding zijn fiscaal aftrekbaar.
 • U toont uw vertrekkende werknemer duidelijk aan dat uw organisatie begaan is met zijn of haar toekomst.
 • U toont aan uw andere werknemers aan dat hun ex-collega goed ondersteund en begeleid wordt. Dit zal de algemene werksfeer en hun motivatie ten goede komen.
 • Indien uw ex-werknemer in dezelfde sector opnieuw aan de slag zou gaan is het ook voor u van belang dat jullie wegen in een goede verstandhouding scheiden. Dit kan voor u opportuniteiten meebrengen.
 • U stuurt een positief signaal de wereld in betreffende uw onderneming en uw beleid. Hierdoor blijft uw publieke imago en reputatie ongeschonden.
 • U ontvangt van ons periodieke rapporteringen aangaande de evolutie.

Coaching & opleiding

U kan bij ons eveneens terecht voor specifieke coaching van uw medewerkers.  Wij onderzoeken graag uw vraag en stellen u een op maat gemaakt programma voor. 

Vaak brengt coaching soelaas bij veranderingstrajecten, bij stress, na herstructureringen, bij mank lopende communicatie, etc. Zowel voor uzelf als voor uw werknemers.

Interne loopbaanbegeleiding kan een ware boost geven aan uw bedrijf.

Bekijk ook onze pagina met opleidingen en trainingen of contacteer ons voor een opleiding op maat van uw bedrijf.