Types Outplacementbegeleiding

1. Vrijwillig individueel

CAO 51 uit 1992

Ontslagen werknemers kunnen outplacement genieten, maar het is geen recht.

2. Verplicht bij individueel (maar ook bij meervoudig ontslag)

Vanaf CAO 82 bis uit 2007

Dwingend: voor alle ontslagen werknemers van 45 + met minstens 1 jaar anciënniteit

Grote wijzigingen zijn de kwaliteitscriteria:

  • Verplichte vermeldingen in de offerte: dienstverlening, doelstellingen, begeleidingsmethode, aanvangsdatum en plaats van begeleiding.
  • Moet niet expliciet vermeld staan maar wel blijken uit de offerte: ongevallenverzekering, respecteren van privacy enz…

Door de invoering van de verplichte kwaliteitscriteria heeft de werknemer de mogelijkheid het aanbod van de werkgever te weigeren. De RVA moet evalueren of de weigering gerechtvaardigd is.

De algemene regel voorziet 60 uur outplacementbegeleiding over 12 maanden.

Gevolgen van CAO 82 bis:

  • Dwingende karakter stijging van het aantal begeleidingen
  • Meer sectorfondsen nemen een rol als aanbesteder, financierder en kwaliteitsbewaker op.

3. Verplicht collectief bij herstructureringen

Sinds het Generatiepact in 2005 en de Herstelwet in 2009.

Alle werknemers die ontslagen werden in het kader van een collectief ontslag of herstructurering, ongeacht hun leeftijd of anciënniteit, met uitzondering van de werknemers die in dienst zijn met een contract van bepaalde duur.

Definitie van collectief ontslag: Elk ontslag om redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, dat in de loop van 60 dagen ten minste een bepaald aantal werknemers treft.

Collectief ontslag in cijfers:

  • Bedrijven tussen 20 en 99 werknemers vanaf 10 personen
  • Bedrijven tussen 100 en 299 werknemers vanaf 10 %
  • Bedrijven tussen 300 en meer vanaf 30 %

Het generatiepact van 2005 verplicht 45-plussers om zich in een tewerkstellingscel in te schrijven en te participeren. Sinds de Herstelwet van 2009 wordt deze verplichting uitgebreid naar de werknemers die nog geen 45 jaar oud zijn.

4. Algemene regel ingevolge het eenheidsstatuut 

Sinds 01/01/2014 is de algemene regel ingevolge het eenheidsstatuut in voege getreden.

Elke ontslagen werknemer die recht heeft op een opzeggingstermijn  (of een opzeggingsvergoeding) ten belope van minstens 30 weken geniet van de nieuwe outplacementregeling.